Concert agenda

Ook in 2024 is er de zomer concertserie in Workum. De serie start met een drietal inloopconcerten (gratis entree, collecte bij de uitgang) en een drie concerten met een entree van 10 euro. Bekende Nederlandse (en buitenlandse) organisten concerteren graag in Workum.

Donderdagmiddag 15.00 uur is er weer een zangdienst in de Parkzaal op de 2e verdieping van Mariënacker. Het thema is Zegen en wordt door Ria Boorsma-Van Ree geleid. We worden op het mobiele orgel van Feike Dijkstra begeleid, met ondersteunende klanken op trompet door Hilda Koopmans-Walinga.

Orgelconcert in de Lebuïnuskerk te Molkwerum. Met medewerking van sopraan Hélène Vijver. Er is in de pauze koffie en thee verkrijgbaar. Collecte bij de uitgang, collectedoel is het orgelfonds. Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang concert 15.30 uur.

De liedteksten die Willem Barnard schreef en vertaalde uit o.a. het Engels zijn veelvuldig in het liedboek te vinden. Met heldere uitleg van Ds.Michiel de Zeeuw en organist Feike Dijkstra aan het orgel van de Martinikerk van Koudum zal het een mooie en bijzondere zangdienst worden, geheel in het teken van Willem Barnard.